Återvinn regnvattnet

Platta tak, liksom lutande tak, är optimala för återvinning av vatten. Att kunna återvinna regnvatten är bra både för miljön och för din plånbok. Inte konstigt att vattenåtervinning har varit ett aktuellt ämne som diskuterats flitigt och som det har forskats mycket kring under den senaste tiden.

Hos oss på Markaryds Tak finns ett flertal olika lösningar att välja bland för vattenåtervinning. Olika tak kräver olika lösningar och vi hjälper dig att välja det som är det mest optimala för just ditt tak.

Även om du i nuläget skulle ha en bituminös svart takbeläggning finns möjlighet till vattenåtervinning. Lösningen heter Derbisilver, en aluminiumfärg som är framtagen för just detta ändamål. Derbisilver motverkar att regnvattnet färgas brunt och kan istället direkt användas till hygienbruk. Derbisilver ger även ditt tak ett extra skydd mot ultraviolett strålning.

Bortsett från att du med ett tätskikt som detta kan återvinna regnvatten finns flera fördelar än så. Bland dessa kan nämnas att detta tätskikt är pH-neutralt, helt återvinningsbart, har lång livslängd och en yta som reflekterar solens värmestrålning.

Vattenåtervinning – en miljöinvestering!