Gröna tak = Täta tak

Trädgård på taket? Ja, inte är det enbart möjligt, det är något som vi ser allt mer av. Fler och fler ser de många fördelarna och den stora nyttan med gröna tak.

Bortsett från att det är vackert fyller det även flera andra funktioner. Ditt gröna tak kontrollerar fuktigheten och temperaturen i din byggnad samtidigt som den skyddar den underliggande takbeläggningen, buffrar regnvatten, minskar koldioxidutsläppen och bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom fungerar det bullerdämpande och bidrar med frisk luft. Kan det bli bättre än så?

Gröna tak är utan tvekan det mest ekologiska alternativet som finns inom taksystem. I och med att regnvattnet dräneras får ditt tak en längre livslängd vilket i sin tur ökar värdet på din byggnaden.

Gröna tak lämpar sig för såväl bostadshus som industribyggnader och kommersiella fastigheter. Med en enkel installering och mycket lite underhåll kan du njuta av ditt nya tak med en gång.

Att investera i ett grönt tak är att investera i såväl människa som miljö!