Miljöpolicy

Miljövänlig bil. Det är en liten rad som bilfabrikanter länge marknadsfört sina bensindriva bilar med. Men en bensindriven bil kan ju aldrig bli miljövänlig.

Den kan möjligen bli mindre miljöpåverkande. Miljövänlig handlar om något som inte påverkar naturen alls, eller möjligen kanske till och med bidrar till något bättre. Inte undra på att bilfabrikanter länge föredrog att lite slarvigt prata om miljövänlig. Det låter bättre och det behöver inte bli så långa resonemang.

Men det vågar vi bjuda på. För Derbigum tar miljöarbete på allvar. Så här ligger det till:

All traditionelll takbeläggning oavsett fabrikat baseras på bitumen som produceras av råolja. Bitumen används också för asfalt. Men att producera något ur råolja är förstås vare sig hållbart eller i sig miljövänligt. Ändå kan man nästan få det intrycket av branschens tillverkare.

Derbigum är det företag som kommit längst i att rikta verksamheten så långt det går mot mindre miljöpåverkande produktion och produkter. Det handlar om ISO-certifiering enligt 9002 och 14001 och tillverkning i enlighet med EMAS (Eco Management and Audit Scheme), EU:s standard för miljöledning och miljörevisionsförordning. Ärligt talat, det är krav som man kanske ska kunna ställa på alla företag.

Men utöver detta är Derbigum det enda företag som skapat ett återvinningssystem för använda produkter. Det är ett stort steg i hållbar riktning.

Ett annat bevis för att Derbigum gör mer än bara prata, är Derbipure. Världens första ekologiska takbeläggning. Vegetabiliska oljor och harts (kåda) bildar grunden för produkten. Derbipure är resultatet av flera års forskning och stora investeringar. Och ett bevis för att Derbigum verkligen tar hållbar utveckling på allvar.

Ett annat bevis har du just läst. För inte har du läst en ärligare historia om miljö och takbeläggning hos någon annan?

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer!