Parkeringsdäck

För parkeringsdäck krävs ett membran som är robust och rejält. Membranisoleringen Derbigum GC är utan tvekan det mest robusta och kraftigaste som finns att tillgå på marknaden. Det är speciellt framtaget för att stå emot kraftiga påfrestningar som förekommer inom exempelvis byggindustrin eller på parkeringsplatser och parkeringstak men kan även användas på industritak eller privata tak för att säkerställa det optimala skyddet.

Med en utmärkt motståndskraft mot såväl tung trafik som inverkan av saltlösningar har du med detta membran en lösning som förlänger livslängden på parkeringsdäck som dagligen utsätts av tunga påfrestningar. Med ett skydd mot inträngande vatten undviker du kostnader som annars är mycket höga för att åtgärda fuktproblematik.

Med detta membran erbjuder vi dig en hållbar lösning och en långsiktig investering. En investering som kommer att vara länge då du får en garanterad livslängd på upp till 45 år.

Snabb applicering med låga, konkurrenskraftiga hanteringskostnader som lämpar sig lika bra för nybyggnationer som renoveringar. Dessutom kan materialet beläggas med asfalt, plattor eller varför inte jord.

Kort och gott – ett robust och rejält tätskikt som är problemfritt, varar länge och sparar pengar!

Produktblad (pdf)