Så sänker du fastighetens energiförbrukning med Derbigum

Läs mer

Sveriges tak står inför ett skifte. Från svart till grönt.

Vi vet, för i över trettiofem år har vi sålt Derbigum, ett tätskikt som tätat svenska tak som inget annat. Men de senaste åren har något hänt. Derbigum har gått från oljebaserad bitumen (som förvisso går att återvinna) till att även lansera alltmer miljövänliga alternativ. Utan att tumma på traditionellt täta egenskaper, snarare tvärtom.

Friskvårdsanläggningen i Jönköping En riktigt tät historia

Att studenter inte bara behöver kunskaper utan även motion, visar Högskolans Friskvårdsanläggning i Jönköping. En påkostad historia med sammanlagt 5 000 kvm att flåsa runt på. Och ett gott exempel på hur allt fler tak isoleras och skyddas.

Läs mer

Smart Green trädgård på taket

Sedumtak är både grönt och skönt. Vi kan erbjuda både gröna tak – och täta tak. Nyttan med grönt beskrivs som biologisk mångfald, bullerdämpning och renare luft. Kontakta oss för en närmare presentation av vårt system för grönare tak.