Takonomi. Alternativet för dig som inte tror på kvartalsekonomi.

Otäta tak är ett otyg. Det handlar om lömska saker. För sällan upptäcks otäta tak förrän fukt och väta redan sedan länge har trängt in i fastigheten. Det är helt enkelt skadorna som avslöjar bristerna i tätskiktet. Och då är de ofta mycket omfattande.

Derbigum är ett tätskikt som är väl beprövat. Det ger täta och bekymmersfria tak. 1983 inledde Derbigum något av en revolution. Materialet tillsammans med metoden att lägga det gav Sverige täta tak. Men någonting har hänt.

Vi har märkt att allt fler tak får andra tätskikt och material. Billigare alternativ väljs istället för det som är väl beprövat. Vi kallar dessa tätskikt för kvartalsekonomi. Möjligen sparas en slant på kort sikt. Men ett takmaterial ruvar på sanningen om sin kvalitet i en så där tio till tjugo år. Först då vet du om utfästelserna håller tätt. I värsta fall får du då skörda vad kvartalsekonomin en gång sått. Otäta tak kan ställa till med vad som helst. Det kan bli rejäla läckor i såväl tak som kassakista.

Å andra sidan. I åtta av tio fall väljer våra kunder att lägga med Derbigum gång efter annan.

De tänker längre än ett kvartal. De bryr sig om tak, fastighet och ekonomi. Så långt ifrån kvartalsekonomi som man kan komma. Takonomi helt enkelt.

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer!